Promocija zdravja na delovnem mestu

Uspešna podjetja temeljijo na zdravih zaposlenih, ki delujejo v spodbudnem okolju. Zato promociji zdravja na delovnem mestu namenjamo veliko pozornosti, saj le ta prispeva k boljšemu počutju, zadovoljstvu in zdravju zaposlenih.

Po sproščenih poletnih počitnicah, smo jeseni začeli z izvajanjem raznovrstnih športno-sprostitvenih aktivnosti. Nova športno-rekreacijska sezona ponuja pester nabor vadb za najrazličnejše potrebe in želje: vse od joge do nogometa, košarke, odbojke, fitnesa in vodenih vadb, plavanja in masaž.

Redna telesna dejavnost ima dokazano številne ugodne učinke na zdravje ter dobro telesno in duševno počutje, ki je temelj za uspešno poslovno in privatno življenje. Poskrbi za boljšo vitalnost, sprostitev in krepitev medsebojnih vezi.