Prve vzpodbudne izkušnje tujih dijakov pri nas

Kot zaupanja vreden zaposlitveni partner v projektu Erasmus+ v sklopu zagotavljanja praktičnega izobraževanja gostimo tudi številne mlade iz tujine ter s tem pomembno prispevamo k spremembam in razvoju širše družbe.

Skupina Emil Frey se namreč dnevno trudi ustvarjati najboljše pogoje za delo zaposlenih in mladih, ki se v procesu učenja z delovnim okoljem šele dobro seznanjajo. Pri tem je vzpodbudno dejstvo, da nas vsako leto vse več strokovnih izobraževalnih ustanov iz Slovenije in širše Evrope prepoznava kot zaupanja vrednega partnerja. Zaradi naših visoko usposobljenih mentorjev in sodobno opremljenih delovnih prostorov imajo dijaki pri nas odlično možnost strokovnega izobraževanja na najvišji ravni. Mladim na ta način nudimo tudi priložnost, da pridobijo prve delovne izkušnje: da zunaj šolskega okolja okrepijo svoje praktično znanje in tako navsezadnje lažje pridejo do svoje prve redne zaposlitve.

Češki dijaki med opravljanjem prakse v okviru projekta Erasmus+

V obdobju zadnjih štirih mesecev smo v poslovnih enotah ljubljanskega in mariborskega Emil Frey Avtocentra ter v Autocommerceu kot zaposlitveni partner projekta Erasmus+ na praktičnem izobraževanju gostili dijake in visokošolske študente iz Italije, Češke in Finske.

Pred začetkom praktičnega izobraževanja se je na obeh straneh največ pomislekov pojavljalo glede jezikovnih preprek, a so po končanem izobraževanju vsi udeleženci poročali, da je sodelovanje potekalo brez večjih težav – izzive so večinoma uspešno reševali v angleškem jeziku oz. so s pomočjo dosedanjih izkušenj iznajdljivo poiskali ustrezne rešitve.

Tovrstno sodelovanje dobro deluje na obe strani: naši strokovnjaki mladim pomagajo izboljšati tehnično znanje in pridobivati dragocene izkušnje, mladi pa s svojo mladostno zagnanostjo, novimi pristopi in željo do učenja pomembno prispevajo k vzdušju v delovnem okolju. Dijaki so pohvalili urejenost delovnega okolja, dostopnost do najnovejših tehnologij, strokovnost in pedagoški pristop naših mentorjev ter vse to primerjali z delom v njihovem domačem okolju. In lahko potrdimo, da na mnogih področjih izstopamo!

Tako dijaki, študenti in mentorji so po zaključenem sodelovanju poročali o nadvse pozitivnih izkušnjah in lahko pritrdimo, da so bila pričakovanja obeh strani v celoti izpolnjena ali celo presežena.

V projekt Erasmus+ smo vključeni s ponosom saj se zavedamo, da mladim s praktičnim izobraževanjem pomagamo pridobiti dragocene delovne izkušnje in jim olajšamo njihov prehod v svet dela. Na tem mestu gre iskrena zahvala tudi vsem našim zaposlenim, mentorjem v projektu Erasmus+, saj s tem pomembno prispevajo k odlični predstavitvi delovnih pogojev in številnih zaposlitvenih priložnosti v skupini Emil Frey Slovenija.