Skupina Emil Frey blaži učinek podražitev

V skupini Emil Frey sledimo našim vrednotam in ena izmed ključnih je odnos do zaposlenih. Tako tudi ne moremo mimo dejstva, da se življenje z dvigom cen življenjskih potrebščin, draži. In zato smo na ravni družbe Emil Frey vsem zaposlenim z mesecem julijem dvignili bruto osebni dohodek za 5%.  

S svojo strokovnostjo, ustvarjalnimi zamislimi in predanostjo podjetju ter svojemu delu, prav naši zaposleni največ pripomorejo k uspehu podjetja. Zato stremimo k temu, da so naši zaposleni zadovoljni, to pa dosegamo na različne načine. Predvsem se trudimo ustvariti kvalitetno delovno okolje, z možnostjo strokovnega izobraževanja in širjenja obzorij.

Vsakemu zaposlenemu so odprta vrata nadrejenih, kjer se mesečno srečamo na »kavi z direktorjem«, možnost soustvarjanja zgodbe z različnimi natečaji za dobre ideje, ki so tudi nagrajene.

Ker verjamemo, da je dobra, povezana ekipa ključ do uspešnosti, organiziramo tudi druženja, ki so vedno prežeta s športom in ekipnim duhom. Prav tako spodbujamo tudi socialni čut in nemalokrat prisluhnemo ranljivejšim s humanitarnim delom, v katerega smo vključeni prav vsi zaposleni.

Vsekakor pa želimo, da je dobro delo tudi finančno nagrajeno. Zato gradimo stimulativno delovno okolje, kjer se odlično opravljeno delo in dobre ideje nagrajujejo. Mislimo tudi na leta, ko bomo odšli v zasluženi pokoj, zato zaposlenim nudimo dodatno pokojninsko zavarovanje.

Naše vodilo je biti najboljši. Tako v skrbi za stranke kot tudi v skrbi za svoje zaposlene.

Emil Frey, ustanovitelj podjetja: »Samo zadovoljni zaposleni so zanesljivi in predani zaposleni«.