Smo prejemnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Emil Frey Avtocenter je ponosni prejemnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec. Certifikat je tako dodatna potrditev, da je družbena odgovornost ena temeljnih vrednot našega podjetja

Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot Emil Frey Avtocentra in tudi vseh ostalih podjetij v Skupini Emil Frey. Usmerja naše delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo družbeno korist in upoštevajo načela trajnostnega razvoja. Združuje štiri stebre našega odgovornega delovanja: okoljsko naravnanost, kakovost naših izdelkov in storitev, odgovornost do družbe in skrb za zaposlene.

Vsi v skupini Emil Frey Slovenija, tako vodstvo kot zaposleni, se zavedamo, da bomo le s celovitim in aktivnim pristopom izkazovali svojo družbeno odgovornost na vseh področjih našega delovanja. Zato je v skladu z ukrepi certifikata Družbeno odgovoren delodajalec tudi vodstvo skupine Emil Frey Slovenija podpisalo svojo Zavezo družbeni odgovornosti. S svojimi usmeritvami in ravnanji želimo vsi zaposleni biti dejanski zgled širši družbi in okolju, v katerem delujemo. Zavedamo se, da pridobitev certifikata ni dovolj. Zavzeto je treba skrbeti za uresničevanje načel dobre poslovne prakse in zato zavezo k družbeni odgovornosti razumemo kot najvišjo stopnjo odgovornosti do vseh deležnikov na vseh ravneh doseganja naše poslovne odličnosti.

Z vključitvijo v certificiranje pridobitve Certifikata družbeno odgovornega podjetja smo zavezani k nadgradnji dosedanjega družbeno odgovornega delovanja, vpeljavi dodatnih ukrepov in aktivnosti za vzpostavitev kakovostnega delovnega okolja ter pripravi načrta za njihovo implementacijo. Prav vsi izbrani ukrepi zaposlenim v podjetju omogočajo lažje in bolj fleksibilno prilagajanje družinskega življenja z njihovimi delovnimi obveznostmi, spoštovanje standardov s področja dela in človekovih pravic, še bolj uravnoteženo poslovanje na vseh ključnih področjih ter grajenje odličnih partnerskih odnosov, naravnanih k trajnostnemu razvoju.

»Naša bistvena odgovornost je, da dobro poslujemo, saj nam to omogoča nadaljnji razvoj. Pri tem pa moramo delovati etično in v skladu z zakonodajo. S sprejemom certifikata seveda nismo zaključili svojega dela, ampak ga v praksi šele začenjamo. Želimo si, da sprejeti ukrepi v vsakem od podjetij v Skupini Emil Frey zaživijo. Da jih naši zaposleni vzamejo za svoje, jih prenašajo v svoje vsakodnevno delovanje in aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju našega družbeno odgovornega poslovanja. Le tako bomo skupaj zasledovali cilj izboljšati kakovost življenja vseh zaposlenih v Skupini Emil Frey, lokalne skupnosti in širše družbe.« je povedala Barbara Rovan, direktorica upravljanja s človeškimi viri v Skupini Emil Frey.

Več o certifikatu Družbeno odgovoren delodajalec vam je na voljo tukaj.