Družbeno odgovorne aktivnosti podjetij v skupini Emil Frey

V juniju so podjetja v skupini Emil Frey izvedla vrsto humanitarnih akcij, s katerimi so različnim društvom in zavodom priskočili na pomoč. Med drugim pa jih v jeseni, v sodelovanju s Slovenskimi državnimi gozdovi, čaka tudi sajenje dreves na Krasu, ki je bil lani močno prizadet v požarih. Z družbeno odgovornimi aktivnostmi krepimo povezanost z lokalnim okoljem, prevzemamo aktivno vlogo v družbi in prispevamo k njenemu razvoju.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey Slovenija, je ob tem poudaril: »Družbena odgovornost je ena temeljnih vrednot vseh podjetij, ki delujejo v skupini Emil Frey. Usmerja naše delovanje in spodbuja poslovne odločitve, ki imajo družbeno korist in upoštevajo načela trajnostnega delovanja. Prav z njim povezane aktivnosti so del strategije našega poslovanja, vključenost v lokalno okolje in njegova podpora pa cilj, ki ga pri tem zasledujemo.«

V poslovni enoti podjetja Emil Frey Avtocenter v Ljubljani nadaljujejo  tradicijo pomoči prostovoljnim gasilskim društvom. Tokrat so brezplačno opravili servis in  zamenjali zobati jermen ter vse ostale jermene s pripadajočimi ležaji in napenjalci na intervencijskem vozilu Mitsubishi L200 prostovoljnega gasilskega društva Ivanje selo. Društvo, ki gasilsko dejavnost opravlja že prek 95 let, se ponaša s 186 člani, od tega je 15 operativnih gasilcev, 18 mladincev in 11 pionirjev. Servisirano gasilsko vozilo jih bo tako še naprej varno spremljalo na vseh intervencijah in usposabljanjih operativne enote.

Autocommerce in Frey Services sta aktivna podpornika inPlanincev in vseslovenskega inkluzijskega pohoda »Skupaj v hribe«. Zaposleni iz obeh podjetij so na pohodu spremljali in pomagali ljudem s posebnimi potrebami, da so lahko  užili lepote planinskih poti. V družbi iskrenih in dobrosrčnih inPlanincev so v duhu prijateljstva, solidarnosti in medsebojnega sodelovanja znova dokazali, da z družbeno odgovornim delovanjem pišejo zgodbe, ki izboljšujejo kakovost življenja. Namen pohoda je prispevati k oblikovanju okolja, ki omogoča invalidom vključevanje v družbo in povečevanje priložnosti za gibanje, pogovor in pridobivanje izkušenj v naravi.

V podjetju AC-Mobil so letos priskočili na pomoč Počitniškemu domu Pacug. V domu se vsako leto sreča množica otrok, ki uživa v morskih dogodivščinah. Pred domom jih pričakajo cvetoče sivke ter dva okrasna čolna. Ker sta  bila že v zelo slabem stanju, so ju sodelavci AC-Mobila v celoti obnovili, sivke pa pomladili z  novimi sadikami. S skupnim delom so čolnoma vrnili staro slavo, tako da bosta  v novi podobi kmalu pričakala mlade počitnikarje.

Zaposleni v podjetju Star Import so letos humanitarni dan preživeli v društvu za zaščito konj v Polzeli, kjer so se lotili beljenja in barvanja, postavljanja ograj na pašnikih ter ureditvi okolice. Za zaključek so pomagali tudi pri oskrbi živali. Z delovno akcijo so prispevali k izboljšanju življenja konj in ostalih živali, ki domujejo pod okriljem društva, ter znova dokazali, da lahko le skupaj soustvarjamo boljši jutri.

Zaposleni v podjetju Avto Triglav pa bodo humanitarno akcijo opravili konec poletja. Takrat bodo obiskali bližnji vrtec in uredili njegovo okolico. Prebarvali bodo igrala, popravili ograje, na novo izrisali črte igrišča in uredili zelenico. Skratka, poskrbeli bodo, da bodo malčki jeseni z veseljem prestopili prag vrtca.

Podjetji P Automobil Import in C Automobil Import bosta jeseni pogozdovali Kras, ki je bil lansko leto močno prizadet v požarih. V sodelovanju s Slovenskimi državnimi gozdovi in s pomočjo vseh zaposlenih bodo sadili drevesa, ob čemer so si zadali cilj posaditi vsaj 2.500 dreves. Predanost trajnostnim vrednotam že vrsto let odraža skupno vizijo, ki jo imajo podjetja v skupini in s tovrstnimi aktivnostmi soustvarjamo bolj zeleno prihodnost.

V skupini Emil Frey verjamemo, da je družbena odgovornost ključna za gradnjo dolgoročnih odnosov s strankami, zaposlenimi, poslovnimi partnerji in lokalno skupnostjo. S svojimi družbeno koristnimi aktivnostmi si prizadevamo vračati dobro družbi in spodbujati tudi druge, da skupaj krepimo povezanost z lokalnim okoljem.