Emil Frey vozila s poslanstvom

Avgustovska vodna ujma in njeno opustošenje Slovenije nas je pustila brez besed. Vendar ne brez dejanj. V Skupini Emil Frey pomagamo kot posamezniki, podjetja in kot skupina. Najbolj prizadetim regijam v Sloveniji, občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, smo donirali pet vozil blagovnih znamk Citroen, Fiat, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz in Peugeot, ter 5 let brezplačnega rednega servisiranja. Občini Ljubno pa smo izročili v 6-mesečno uporabo težko tovorno vozilo Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo podjetja TTN.

Družine in posamezniki v prizadetih občinah zagotovo čutijo, da niso ostali sami v teh težkih trenutkih. Vendar smo v skupini Emil Frey želeli narediti več, kot ostati samo pri dobrih mislih. Vsi  se zavedamo pomena družbene odgovornosti, zato smo v  podjetjih skupine po svojih zmožnostih zbrali prispevke v višini 3.000 €, znesek pa je Emil Frey Slovenija podvojil in s pomočjo županov Koroške smo 6.000 € izročili družini, ki je čez noč ostala brez doma. Zaposleni iz hčerinskih podjetij skupine Emil Frey – AC-Mobil in Avto Triglav, so tudi posodili svoje roke in v Ljubnem ob Savinji pomagali očistiti poplavljene hiše in okolico.

Zavedamo se, da kot podjetje poslujemo zaradi kupcev, ki nam zaupajo z nakupom vozila ali koriščenjem naših storitev. Zato smo se poleg že omenjene pomoči odločili,  da družbi vrnemo zaupanje in pomagamo na naš način – z avtomobili. Večina prizadetih občin je namreč izgubila vozila, s katerimi prevažajo starostnike, jih uporabljajo za intervencije civilne zaščite, obiskujejo odročne kraje in oskrbujejo prebivalce. Najbolj prizadetim občinam Črna na Koroškem, Luče, Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, smo donirali pet vozil blagovnih znamk Citroen, Fiat, Mitsubishi Motors, Mercedes-Benz in Peugeot, ter 5 let brezplačnega rednega servisiranja. Občini Ljubno pa smo izročili v 6-mesečno uporabo težko tovorno vozilo Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo podjetja TTN.

Jožko Tomšič, generalni direktor skupine Emil Frey za Slovenijo, je poudaril: »Narava je resnično pokazala, da smo ob njej nemočni. Mislim, da ni nikogar med nami, tudi temi, ki smo imeli srečo in nismo bili neposredno prizadeti med vodno ujmo, ki bi ga posledice opustošenja pustile ravnodušnega. Sem pa ponosen na celotno skupino Emil Frey, ki s svojimi dejanji in prispevki dokazuje, da se zaveda, kaj pomeni biti družbeno odgovoren. Verjamem, da so vsi prispevki velik doprinos prizadetim občinam in da bodo vozila, ki smo jih donirali, prispevala k hitrejšemu in lažjemu okrevanju občin«.

Ob donaciji vozil so prisotni župani občin izrazili hvaležnost, saj bodo imela vozila pomembno vlogo pri ponovnem vzpostavljanju mest in vasi v normalno stanje.

Klavdij Strmčnik, župan Občine Luče: »Za donacijo vozila Mitsubishi ASX se v imenu vseh občanov Občine Luče iskreno zahvaljujem podjetju AC – Mobil, d.o.o. Ljubljana! Enaka zahvala velja tudi podjetju Emil Frey Avtocenter d.o.o., ki je doniralo brezplačno izvedbo servisnih storitev, za obdobje 5 let!  Poplave, ki so se zgodile 4. avgusta, so nam uničile celotno občino. Marsikomu so odnesle oz. poškodovale osebni avto. Z doniranim vozilom bomo tako občanom olajšali prevoze, namenjeno bo tudi prevozu otrok v šolo, uporabljali ga bomo kot vozilo za PROSTOFERJA. Upam, da bomo z vozilom opravili veliko kilometrov v zadovoljstvo vseh, ki ga bodo uporabljali«.

Dr. Tomaž Rožen, župan Občine Ravne na Koroškem: »Običajno brezskrbno poletje na Ravnah na Koroškem se je končalo 4. avgusta 2023, ko je narava pokazala svojo (pre)moč in so mnogi rešili le življenje, a ostali brez tistega, za kar so prej leta garali. Naše Ravne so postale mesto delovišča civilne zaščite in intervencij gasilcev, komunalnega podjetja, občinskih strokovnih služb, redarjev, policistov, vojakov, redarjev in vojske prostovoljcev. V dneh po poplavah so nas dosegle pomoči iz vse Slovenije; podjetja so prispevala zaščitno opremo, gumijaste škornje, razkužila, plenice, ustekleničeno vodo, posamezniki so pomagali po svojih močeh in zmožnostih… in prav vse smo krvavo potrebovali in bomo še – saj naš boj še ni končan! Zaradi povsem uničenega dolinskega vodovoda so naše aktivnosti oskrbe s pitno vodo v polnem teku – le še bolj odvisni smo od lastnih resursov in ljudi kot ste vi, ki so nam pripravljeni nesebično pomagati. Mobilnost je in bo ključna tako za izvajanje brezplačnih prevozov za potrebe občanov, posebej za potrebe civilne zaščite (pri napajanju zalogovnikov s pitno vodo, dostavi, ogledih …) ter za uresničevanje ostalih nujnih potreb na terenu. Iskreno in iz srca se zahvaljujem podjetjema P Automobil Import d. o. o. in Emil Frey Avtocenter d. o. o., ki sta nas slišali in uslišali, ter da bomo vsi, ki potrebujemo pomoč, imeli manj skrbi… Hvala!«

Mark Maze, župan Občine Mežica: »Naravna katastrofa, ki smo jo doživeli, nam je povzročila ogromno škodo. Vsak dan se trudimo pri svojih najboljših močeh in delamo vse, da bi življenja vrnili v normalne razmere. Čaka pa nas še veliko dela pri obnovi, pot bo dolga, koraki bodo težki, zagotavljamo pa, da bomo vztrajno napredovali proti cilju. S pomočjo vaše donacije, bo pot veliko lažja, zato smo vam neizmerno hvaležni«.

Dr. Matija Tasič, župan občine Prevalje:  »Na Prevaljah so nas v začetku avgusta, kot tudi druge občine po Sloveniji, prizadele katastrofalne poplave. Od tistega dne smo neprestano na terenu, izvajamo intervencijske ukrepe, pripravljamo sanacijska dela, skrbimo za naše občane, da bi zopet zaživeli kot pred nesrečo. V najhujšem obdobju je občina Prevalje ponudila več svojih vozil za intervencijo gasilcem in civilni zaščiti, zato je vsaka takšna donacija in pridobitev novega prevoznega sredstva zelo dobrodošla ter v prid občankam in občanom. Skupini Emil Frey in podjetju Avto Triglav se iskreno zahvaljujemo za dobrosrčno potezo.«

Romana Lesjak, županja občine Črna na Koroškem: »Občino Črna na Koroškem so v začetku avgusta prizadele katastrofalne poplave, ki so za seboj pustile pravo razdejanje na infrastrukturi, objektih, zemljiščih in opremi. V prihodnjih tednih in mesecih nas čaka še zelo veliko dela, vsaj najnujnejše ukrepe pa moramo opraviti še pred zimo, ki v naše kraje pride zelo kmalu. Vsaka  pomoč, ki jo prispevajo donatorji, nam je zato  v veliko pomoč in je ključnega pomena za uspešno izvajanje potrebnih nalog. Izredno smo hvaležni tako skupini Emil Frey kot podjetju C Automobil Import za donirano vozilo, ki nam bo zelo pomagalo pri lažjem opravljanju nalog na velikem območju naše občine in bo bistveno prispevalo k čim hitrejšemu odpravljanju posledic avgustovskih katastrofalnih poplav.«

Franjo Naraločnik, župan občine Ljubno: »Slovenijo so 4. avgusta 2023 prizadele poplave, kot jih še ne pomnimo. Naša občina je bila žal ena od najbolj prizadetih. Veliko naših občanov je ostalo brez svojih domov in svojega premoženja, vsaj 12 družin se ne bo več moglo vrniti v njihove domove, potrebno bo veliko sanacije na vseh področjih.  Drug drugemu pomagamo vsak po svojih najboljših močeh, pri tem pa nam ogromno pomeni tudi podpora in pomoč vseh, ki so nam v teh težkih časih bili in so nam še pripravljeni priskočiti na pomoč. Med njimi je tudi podjetje Autocommerce, ki nam je za dobo 6 mesecev dobrosrčno darovalo tovorno vozilo Mercedes-Benz Arocs s kiper nadgradnjo, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Vozilo nam bo v veliko pomoč pri sanaciji posledic, ki so jih na naših tleh pustile katastrofalne poplave. Le skupaj bomo lahko našo občino vrnili v stanje, v katerem je bila pred 4. avgustom, v najuspešnejšo podeželsko skupnost Slovenije. Še enkrat vam iz srca hvala«.

Vozila podjetij AC-Mobil, Autocommerce, Avto Triglav, C Automobil Import, P Automobil Import in Star Import bodo zagotovo odlični spremljevalci in pomočniki občanom Koroške regije. Olajšali jim bodo prevoze, da se bodo  lahko intenzivno posvetili obnovi domov, cest in podjetij. Verjamemo, da smo jim vsi skupaj dodali nekaj kamenčkov v mozaik zaupanja in vere v prihodnost.

Kot podjetje, ki je že leto dni ponosni nosilec certifikata »Družbeno odgovoren delodajalec«,  cenimo svoje zaposlene in z različnimi aktivnostmi skupaj ustvarjamo bolj solidarno družbo. Certifikat nam ne pomeni le okrasa na steni, ampak zavezo do svojih zaposlenih. V svojih aktivnostih se posvečamo številnim področjem: od skrbi za fizično in psihično zdravje zaposlenih v obliki različnih športnih aktivnosti, aktivnih odmorov in medsebojnega sodelovanja, izobraževanj za zaposlene vseh starostnih skupin in spodbujanja medgeneracijskega sodelovanje, fleksibilnega delovnega časa,  pravičnega nagrajevanja, sodelovanja v različnih dobrodelnih akcijah in nudenju pomoči lokalnim skupnostim v primeru naravnih nesreč in s tem prispevamo k boljši skupnosti, kar prinaša občutek osebnega izpolnjenja. Skrbimo za zeleno, zdravo in prijazno delovno okolje, kjer se spodbuja socialni čut in dobri medosebni odnosi, vpeljali smo Etični kodeks, ki našim zaposlenim nudi jasna navodila o tem, kako ravnati v določenih situacijah, z namenom zmanjšanja moralne dileme in povečanja zaupanja v organizacijo.

V času avgustovskih poplav so se s težkimi razmerami soočili tudi nekateri naši zaposleni in koncesionarji. Da bi jim olajšali premostitev te težke situacije, smo vsem oškodovanim v skupini Emil Frey pomagali z maksimalno solidarnostno pomočjo, IT opremo in plačano odsotnostjo. Koncesionarjem, ki so naši prvi kupci, pa pomagali z izplačilom dodatnih bonusov.

Tovrstni pristopi ne zagotavljajo le trajnostnega razvoja podjetja, temveč tudi boljše počutje in zadovoljstvo zaposlenih. Tako lahko vsak zaposleni resnično prispeva k uspešnosti in družbeni odgovornosti podjetja.